Prírodný materiál budúcnosti

Vráťme prírode to, čo z nej berieme. NonOilen® je ekologická alternatíva, ktorou je možné v mnohých aplikáciach nahradiť klasické plasty z ropy. Ide o progresívny biorozložiteľný materiál z obnoviteľných zdrojov.

"Jednou z prvých podmienok šťastia je, aby spojenie človeka a prírody ostalo nenarušené."

ČO CHCEME DOSIAHNUŤ

Pomôžte chrániť náš domov

Globálna produkcia plastov dosiahla v roku 2019 takmer 370 miliónov ton a každým rokom toto číslo rastie. Predpokladá sa, že do roku 2050 sa produkcia plastov až zdvojnásobí. Takmer 80% plastového odpadu končí na skládkach, v prírode a v oceánoch, recykluje sa iba okolo 12%. To vyžaduje zásadnú zmenu v uvažovaní o tom, ako sa plasty vyrábajú, využívajú a ako sa nakladá s plastovým odpadom. 

NonOilen® prináša riešenie.

Biorozložiteľným materiálom nahradíme čo najväčšie množstvo plastových výrobkov.

Zavádzame možnosť materiálovej recyklácie, čoho väčšina iných bioplastov nie je schopná.

Komplexne riešime životný cyklus produktov tak, aby sa vzniknutý odpad zhodnotil a nezaťažoval životné prostredie.

Zhodnocujeme materiály, ktoré vznikajú ako odpadový produkt v iných priemyselných odvetviach a využívame ich ďalej ako vstupné suroviny.

KONCEPT MATERIÁLU NonOilen®

non-oil-environmental

100% ekologický

NonOilen® umožňuje uzavretý životný cyklus výrobkov v duchu filozofie „čo z prírody berieme, to jej vrátime“. Jeho rozklad neprispieva ku skleníkovému efektu a globálnemu otepľovaniu

Plne kompostovateľný

NonOilen® je 100% biodegradovateľný, pri jeho rozklade nevznikajú mikroplasty, rozkladá sa len v biologicky aktívnom prostredí.

Priateľský k prírode

Nonoilen je vyrobený z polymérov, ktoré pochádzajú zo 100% obnoviteľných zdrojov. Bez použitia dreva a celulózy. Predchádzame tak odlesňovaniu.

100% slovenský

Nonoilen je materiál vyvinutý a vyrábaný na Slovensku

Vyrobený bez ropy

Nonoilen neobsahuje žiadne syntetické polyméry vyrobené z fosílnych surovín / ropy

Biokompatibilný

Nonoilen sa rozkladá na neškodné a netoxické zložky, ktoré nemajú negatívny vplyv na prírodu

Recyklovateľný

Nonoilen je možné niekoľkokrát recyklovať

AKO VZNIKÁ A ZANIKÁ MATERIÁL NonOilen®

Cyklus NonOilen®

1

Získanie vstupných materiálov

Základné zložky na výrobu NonOilen® sa získavajú z biomasy.

2

Spracovanie

Spracovaním vznikajú rôzne typy NonOilen® a z neho množstvo rôznych produktov, v ktorých je ekologickou náhradou plastu.

3

Biodegradácia

Nonoilen sa plnohodnotne kompostuje bez vzniku mikroplastov.

4

Biomasa + Zlepšenie kvality pôdy

Kompostovaním vzniká substrát vhodný na zlepšenie pôdy - biomasa, čím sa cyklus uzatvára.

PREČO POUŽÍVAŤ NonOilen® - PREPNITE NA REVOLÚCIU

Výhody a využitie

NonOilen®
Využívanie bežných bioplastov

Úplne čistý materiál

Flexibilita využitia

Šetrí náklady na energiu

Stabilita pri vysokých teplotách

Rýchla a úplná biodegradácia

Biokompatiblita

Široké využitie

NonOilen® je vhodný na výrobu širokého spektra produktov s rozmanitými vlastnosťami. Podľa typu aplikácie môžu byť aj opakovane použitelné, môžu prichádzať do kontaktu s potravinami, je ich možné opakovane umývať v umývačke riadu, znášajú horúcu vodu až do 100°C.

Ochranné obaly, hračky

Nádoby, gastro

Osobná hygiena

Vrecia, tašky

Filamenty pre 3D tlač

Obchodné a transportné obaly

NonOilen® vie nahradiť 30% obalových materiálov na svete

Technologicky kompatibilný

Ak sa rozhodnete využívať NonOilen® vo svojich výrobkoch, nemusíte meniť existujúcu technológiu, stačí vymeniť granulát. Nonoilen je kompatibilný so štandardne využívanými technológiami na spracovanie plastov.

Vstrekovanie

3D tlač

Termoforming

Technické tkaniny

Elastoméry

Výroba fólií

Vyfukovanie

Zvlákňovanie

Kašírovanie

Poplastovanie

Vytláčanie

Lisovanie

Netkané textílie

Výroba dosiek

ABSOLÚTNA TRANSPARENTNOSŤ

Časté otázky

Rozdiel je obrovský! Napríklad: flexibilita materiálu, od felxibilného po tvrdé materiály. Teplotná odolnosť až do 110°C. NonOilen® síce obsahuje PLA, avšak vďaka unikátnej a patentovanej kombinácii s PHB a TPS sa vyznačuje výnimočnými vlastnosťami. Proces kompostácie a biodegradácie je pri NonOilen® oveľa rýchlejší a zabezpečuje úplnú asimiláciu do pôdy. Okrem toho je možné NonOilen® kompostovať aj v domácom komposte, čo nie je možné u PLA. Pracujeme na vývoji variantov, ktoré budú rozložiteľné v pôde, a už máme typ, ktorý je rozložiteľný v morskom prostredí.

Hlavnými zložkami sú kyselina polymliečna (PLA) a polyhudroxybutyrát (PHB), prvá generácia bioplastov NonOilen®. Druhá generácia okrem týchto dvoch základných polymérov obsahuje špeciálne upravený škrob, takzvaný termoplastický škrob (TPS). PLA sa vyrába takisto zo škrobu a PHB je metabolickým produktom niektorých mikroorganizmov a priemyselne sa takisto vyrába biotechnologicky.

Okrem týchto základných zložiek sa do zmesí pridávajú ekologické zmäkčovadlá, takmer výlučne estery kyseliny citrónovej. V súčasnosti sa pracuje na tretej generácii, na výrobu ktorej sa bude využívať organický odpad z iných priemyselných výrob založených na spracovaní biomasy a okrem toho by mala mať lepšie mechanické vlastnosti a ešte ľahšiu rozložiteľnosť v biologicky aktívnom prostredí.

Základnou filozofiou NonOilen® je to, aby surovinová báza pre polyméry nebola fosílna, ale z obnoviteľných zdrojov.

Odlišnosť je všeobecne v troch základných parametroch. V kombinácii týchto troch atribútov je NonOilen® jedinečný. Ostatné bioplasty na trhu minimálne jeden z týchto parametrov nemajú. Napríklad PLA samotná je vyrobené z obnoviteľných surovín, je však príliš krehká, nie je možné z nej vyrábať flexibilné a húževnaté výrobky a má zlú tvarovú stabilitu za zvýšených teplôt.

Pohár z NonOilen® je možné umývať v horúcej vode až do 100 °C, z PLA to možné nie je. Zmesi, z ktorých sa vyrábajú flexibilné fólie a biorozložiteľné vrecká a vrecia, ktoré sú aktuálne na trhu, obsahujú cca 50 % polymérneho základu z fosílnych zdrojov surovín. NonOilen® dokáže byť flexibilný aj bez fosílnych polymérov. Podobne by sa dalo pokračovať v ďalších odlišnostiach.

Zloženie bioplastových výrobkov aktuálne prítomných na trhu je dosť zahmlené. Spravidla sa poskytujú len neúplné informácie, ako napríklad to, že výrobok je vyrobený z obnoviteľných zdrojov. Ale už sa nepovie, že len napríklad 30% a zvyšok je fosílny. Alebo že fólia je 100% vyrobená zo škrobu, ale už sa nepovie, že ide napríklad o polyetylén, ktorý sa nikdy nebude v komposte rozkladať. Takže žiaľ, pre laika je veľmi ťažké, ba až nemožné dopátrať sa ku skutočnému zloženiu bežných bioplastov.

Pri NonOilen® vieme  presne zdokumentovať jeho zloženie.

To do značnej miery záleží nielen na receptúre, ale aj na samotnom výrobku. Hrubšie výrobky sa budú rozkladať určite pomalšie, ako tenké fólie. V laboratórnych testoch sa NonOilen® v akomkoľvek zložení rozkladá rýchlejšie ako drevo a porovnateľne. alebo v niektorých prípadoch lepšie, ako čistá celulóza.

Pri testoch v reálnej mestskej kompostárni sa rozloží oveľa skôr ako napríklad papier, buničina. 50-mikrónová fólia z prvej generácie Nonoilenu sa v podmienkach priemyselného elektrického kompostéra na likvidáciu kuchynského odpadu rozloží za cca 14-20 dní, z druhej generácie NonOilen® za 6 až 12 dní.

V pôde pri teplote 25 °C sa za rok rozloží cca 60 %.

Výroba NonOilen® je založená na zmiešavaní viacerých základných polymérov a aditív, avšak nejde len o obyčajné mechanické zmiešanie, ale ide o tzv. reaktívne miešanie, kedy v tavenine prebiehajú špecifické chemické reakcie, ktoré dávajú výslednému produktu niektoré výnimočné vlastnosti. Napríklad to, že napriek tomu, že obsahuje PLA, ktorá sa v podmienkach domáceho kompostu nerozkladá, NonOilen® je takéhoto rozkladu schopný.

V prípade druhej generácie je možné aj pri vysokom obsahu škrobu v zmesi dosiahnuť veľmi dobré mechanické vlastnosti. NonOilen® je možné modifikovať v pomerne širokom rozpätí od tvrdých a pevných materiálov až po vysoko flexibilné, ťažné materiály.

Mechanickými vlastnosťami je podobný zodpovedajúcim syntetickým ekvivalentom.

To bude záležať na tom, ako ochotní sme implementovať do každodenného života ekologické riešenia. Tento typ plastu predstavuje materiál, ktorý neobsahuje polyméry z fosílnych zdrojov a tak pri rozklade neprispieva k efektu globálneho otepľovania. To vôbec nie je zanedbateľné.

 

Navyše, tretia generácia počíta s takým zložením, že po rozklade na humus bude tento obohatený o niektoré prvky, ktoré rastliny potrebujú na svoj rast a aktuálne sa dodávajú v intenzívnom poľnohospodárstve vo forme umelých hnojív..

Nonoilen a planétu Zem podporujú:

KONTAKT

Chcete sa stať súčasťou budúcnosti?

Kontaktujte nás a radi sa s vami porozprávame o tom, ako viete využiť materiál NonOilen®, zlepšiť tak svoje produkty a prispieť k ochrane nášho domova.

Pavol Roman

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

+421 911 147 480

Tomáš Saga

CHIEF SALES OFFICER

+421 911 290 892

Zuzana Hrubá

SALES PARTNER FOR SCANDINAVIA

+45 25 70 08 20